Waarom zou je werken met leeruitkomsten? Wat zijn leeruitkomsten? Hoe formuleer je leeruitkomsten? In video wordt ingegaan op deze vragen.

Hoe werkt het brein? En hoe kun je als student dan effectief leren? Een video voor studenten, met veel inzichten waar je als docent wat mee kan voor je lessen.