Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Wijs op het belang van een gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl is niet alleen belangrijk voor het fysieke en mentale welzijn. Onderzoek naar de relatie tussen levensstijl en academische prestaties toont aan dat een gezonde levensstijl ook samenhangt met goede studieresultaten. Voldoende bewegen, een gezond dieet en een goede nachtrust bevorderen

allemaal de leerprestaties. Als docent kun je je studenten wijzen op dit soort onderzoeken en het goede voorbeeld geven door een gezonde levensstijl onderdeel te maken van je lespraktijk.

De meeste onderzoeken naar bewegingsonderwijs, onderwijs waarin leren en bewegen worden gecombineerd, laten zien dat studenten beter presteren op cognitieve taken na middelmatige inspanning. Overmatige inspanning kan het tegenovergestelde effect hebben. De positieve effecten zijn vermoedelijk het gevolg van een toename van bloed, zuurstof en neurale activiteit in de hersenen, wat de opslag van informatie ten goede komt. Een tweede reden is dat studenten beter hun aandacht bij taken kunnen houden als ze daarbij bewegen dan wanneer ze niet bewegen.

Wat betreft drinken wordt voldoende water drinken aangeraden: het optimaliseert de cognitieve vaardigheden en aandacht. Voor voeding geldt een goede balans van voedingsstoffen verkregen door een gevarieerd dieet. Tot slot is het goed om aandacht te besteden aan het belang van kwalitatief goede slaap, omdat tijdens het slapen de geleerde informatie wordt opgeslagen in het lange­termijngeheugen. Kwalitatief slechte slaap, gekenmerkt door interrupties en moe wakker worden, hangt dan ook samen met slechtere studieprestaties. Een goede nachtrust is daarom te prefereren boven ’s nachts doorleren voor een toets.

 

Hoe kun je een gezonde levensstijl aanmoedigen?

  1. Integreer beweging in je les

Je kunt beweging op tal van manieren integreren in je les. Je kunt bijvoorbeeld een bal gooien naar een student om hem of haar te laten antwoorden in plaats van dat je iemand aanwijst. Je kunt (groepjes) studenten ook in een cirkel laten staan en de bal naar elkaar laten overgooien terwijl jij vragen stelt. Degene die de bal vangt moet meteen het antwoord geven. Zo zorg je ervoor dat studenten oefenen met herinneren (zie ook de tips over actieve herhaling en effectieve leerstrategieën). En je traint hen om informatie snel paraat te hebben. Je kunt ook meerkeuzevragen stellen, waarbij de hoeken van je lokaal of zaal de antwoorden A, B, C of D representeren. Wanneer studenten een antwoord hebben gekozen, moeten ze naar een medestudent in een van de andere hoeken overlopen en daar iemand overtuigen van hun gelijk. Verder kun je discussies ook buiten laten plaatsvinden terwijl jullie wandelen. Tot slot is het bij stellingen leuk om te ‘lijndansen’. Studenten vormen dan een rij; als ze het eens zijn met een stelling doen ze een stap naar voren en anders een naar achteren.

 

  1. Laat studenten kritisch kijken naar hun voeding

Ga eens gezamenlijk met studenten lunchen of moedig hen aan om met elkaar te lunchen. Laat hen vervolgens hun eten naast de schijf van vijf houden en reflecteren op hun voedingspatroon. Geef hun als doel mee om hun volgende lunch in twee kleine stappen gezonder te maken dan hun huidige maaltijd.

 

  1. Doe een slaapexperiment

Om de invloed van slaap op het brein te laten zien is het leuk om een slaap­experiment uit te voeren. Hierbij leren studenten twee vergelijkbare stukken leerstof waarna ze een korte schriftelijke toets maken om te zien hoeveel er van de leerstof is blijven hangen. De ene keer moeten ze echter elke 45 minuten hun wekker zetten. De andere keer worden ze niet geïnterrumpeerd tijdens hun slaap. De slaapgroep zal het hoogstwaarschijnlijk beter doen. Vervolgens kun je het gesprek aangaan over het belang van slaap voor de opslag van informatie in je brein.

 

 

Bronnen

Bradley, B. J., & Greene, A. C. (2013). Do health and education agencies in the United States share responsibility for academic achievement and health? A review of 25 years of evidence about the relationship of adolescents’ academic achievement and health behaviors. Journal of Adolescent Health, 52(5), 523–532.

Archer, T., & Garcia, D. (2014). Physical exercise influences academic performance and well-being in children and adolescents. International Journal of School and Cognitive Psychology, 1(1), e102.

Florence, M. D., Asbridge, M., & Veugelers, P. J. (2008). Diet quality and academic performance. Journal of School Health, 78(4), 209–215.

Gilbert, S. P., & Weaver, C. C. (2010). Sleep quality and academic performance in university students: A wake-up call for college psychologists. Journal of College Student Psychotherapy, 24(4), 295–306.

Tomporowski, P. D. (2003). Effects of acute bouts of exercise on cognition. Acta Psychologica, 112(3), 297–324.

Hillman, C. H., Pontifex, M. B., Raine, L. B., Castelli, D. M., Hall, E. E., & Kramer, A. F. (2009). The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in pre­adolescent children. Neuroscience, 159(3), 1044–1054.

Vanhelst, J., Béghin, L., Duhamel, A., Manios, Y., Molnar, D., De Henauw, S., … & Petraki, I. (2016). Physical activity is associated with attention capacity in adolescents. The Journal of Pediatrics, 168, 126–131.

Masento, N. A., Golightly, M., Field, D. T., Butler, L. T., & Van Reekum, C. M. (2014). Effects of hydration status on cognitive performance and mood. British Journal of Nutrition, 111(10), 1841–1852.

Benton, D., & Burgess, N. (2009). The effect of the consumption of water on the memory and attention of children. Appetite, 53(1), 143–146.

Gómez-Pinilla, F. (2008). Brain foods: the effects of nutrients on brain function. Nature Reviews Neuroscience, 9(7), 568–578.

Diekelmann, S., & Born, J. (2010). The memory function of sleep. Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 114–126.

Musshafen, L. A., Tyrone, R. S., Abdelaziz, A., Sims-Gomillia, C. E., Pongetti, L. S., Teng, F., … & Reneker, J. C. (2021). Associations between Sleep and Academic Performance in US Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sleep Medicine.