Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Werk aan feedback­-geletterdheid

Feedback op zo’n manier inzetten dat studenten er wat aan hebben, is uit­dagend. Vaak ontvangen studenten pas feedback aan het einde van een periode, waardoor ze te weinig tijd hebben om de feedback te verwerken, ze de feedback onvoldoende begrijpen of geen goede strategieën hebben om de feedback te verwerken. De genoemde uitdagingen gelden niet alleen voor jou als docent, maar ook voor de studenten. Leren komt van twee kanten. Feedback in het onderwijs werkt dan ook het beste als studenten en docenten als partners samenwerken.

Om dit goed te doen, is het belangrijk dat studenten feedbackgeletterdheid ontwikkelen. Dit is het vermogen om feedback te ontvangen, interpreteren en gebruiken om ervan te leren. Het gaat om een set van vaardigheden en attitudes om de leerwaarde van feedback te (h)erkennen en hier vervolgens ook consequenties aan te verbinden. Studenten die feedbackgeletterd zijn, doen proactief suggesties om de feedbackdialoog gaande te houden. Zij vragen om verduidelijking, of verduidelijken hun eigen standpunt op een constructieve manier, waardoor ze in gesprek blijven over de eigen prestatie en de gekregen feedback.

Het werken aan feedbackgeletterdheid bij studenten vraagt om zowel didactische handelingen als een curriculumontwerp waarin feedback een kernelement is.

 

Hoe kun je werken aan de feedbackgeletterdheid van studenten?

  1. Bespreek feedback met studenten

Ga met studenten het gesprek aan over de feedback die zij krijgen. Sta bijvoorbeeld in de groep stil bij vragen als: Waarom krijgen jullie feedback? Begrijpen jullie de feedback die jullie krijgen? Welke acties gaan jullie nemen na het krijgen van de feedback? Door regelmatig dit soort metagesprekken met studenten te voeren, kunnen zij bewuster met feedback omgaan en zullen jij en je studenten meer een gedeelde perceptie over feedback ontwikkelen.

 

  1. Maak feedback een kernelement van het curriculum

Studenten leren beter feedback te geven en verwerken door er regelmatig mee bezig te zijn. Dat vereist wel een curriculum waarin feedback geven en krijgen aan de orde komt. Laat studenten bijvoorbeeld regelmatig tussenproducten inleveren en zet regelmatig in op peer feedback. Feedback geven en krijgen moeten kernelementen van het curriculum zijn.

 

  1. Laat studenten samen aan feedback werken

Activiteiten waarin studenten hun feedback bespreken, dragen bij aan hun feedbackgeletterdheid. Laat studenten bijvoorbeeld in groepjes de feedback die zij als individu of groep hebben gekregen bespreken, en omzetten in actie. Een andere manier om dit te doen is studenten indelen in groepjes en hen naar voorbeelden van gegeven feedback (bijvoorbeeld uit een databank) laten kijken. Laat hen dit samen bespreken. Begrijpen ze de feedback? Wat zouden zij in zo’n geval doen?

 

 

Bronnen

Carless, D. [Platform leren van toetsen] (2021, 27 januari). Feedback literacy in higher education. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BmcExCZf3_4

Sutton, P. (2012). Conceptualizing feedback literacy: knowing, being, and acting. Innovations in Education and Teaching International, 49, 31–40.

Boud, D., & Molloy, E. (2013). Rethinking models of feedback for learning: The challenge of design. Assessment & Evaluation in Higher Education, 38(6), 698–712.