Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Wek nieuws­gierigheid op

Mensen die nieuwsgierig zijn, zijn benieuwd naar informatie die ze nog niet bezitten. Ze zijn dan dus ook leergierig: gemotiveerd om die ontbrekende informatie tot zich te nemen. Door nieuwsgierigheid wordt het beloningssysteem in de hersenen geactiveerd. Daarnaast wordt de informatie waarnaar mensen nieuwsgierig zijn, beter opgeslagen. Het is dus waardevol om de nieuwsgierigheid van studenten te stimuleren.

Nieuwsgierigheid kan in theorie bij iedereen en voor ieder onderwerp aangewakkerd worden. Het is geen persoonlijkheidskenmerk. Nieuwsgierigheid wordt gewekt wanneer studenten merken dat er ‘gaten’ zitten in hun kennis. Nieuwsgierigheid kan worden versterkt wanneer studenten informatie belangrijk, relevant of nuttig vinden. Als een beginnend rechtenstudent bijvoorbeeld een aantal grondrechten kent, dus voorkennis bezit, zal het eenvoudiger zijn om die student nieuwsgierig te maken naar de resterende grondrechten, dan een student social work met een relatief vaag begrip van grondrechten. Je kunt nieuwsgierigheid dus stimuleren door studenten in te laten zien dat ze relevante informatie missen. Om je studenten nieuwsgierig te maken kun je ook kritische vragen stellen bij al bestaande voorkennis. Draag bijvoorbeeld veelvoorkomende misvattingen aan over een onderwerp. Ten slotte kan ook informatie die studenten niet verwachten, zorgen voor verhoogde nieuwsgierigheid, omdat ze beter willen begrijpen waar die onverwachte uitkomst vandaan komt.

 

Hoe kun je nieuwsgierigheid opwekken in de les?

  1. Begin je les met een vraag

‘Waarom onderhandelt Nederland met grote criminelen?’ Een goede vraag wekt interesse en daagt uit om uitgezocht en beantwoord te worden. Het zorgt voor nieuwsgierigheid. Start je les(senreeks) eens niet met ‘het doel van deze week is…’ maar bijvoorbeeld met een vraagstuk waar je met studenten aan gaat werken. Door dat regelmatig erbij te pakken, kun je stap voor stap toewerken naar het antwoord. Vervolgens zou je gaandeweg of achteraf kunnen bespreken aan welke leeruitkomst je studenten gewerkt hebben of moeten werken om tot het antwoord te komen. Zo verbind je het weer aan het leerdoel.

 

  1. Laat studenten voorspellen

‘Wat zou er gebeuren als …?’ Het brein probeert continu te voorspellen wat komen gaat. Op basis van de eigen voorkennis bedenken mensen het meest waarschijnlijke scenario. Het brein is extra getriggerd op het moment dat het wordt uitgedaagd te voorspellen. Voorspellen vereist voorkennis, die in het brein daarna wordt verbonden aan de nieuwe informatie. Voorspellen kan de nieuwsgierigheid naar het juiste antwoord stimuleren en voor een verrassing zorgen als het juiste antwoord afwijkt van de voorspelling.

 

  1. Verras studenten

Verrassingen, gebeurtenissen die afwijken van de voorspelling die het brein doet, worden bewuster opgenomen en onthouden zodat het brein in de toekomst beter kan voorspellen. Mensen kunnen dit in hun voordeel gebruiken door iets buitengewoons te laten zien of benoemen of door vaste patronen, zoals een logisch lijkende reeks begrippen, eens te doorbreken. Wel blijft constructieve afstemming met het leerdoel cruciaal. Niet-relevante leuke bijzaken kunnen ook afleiden en ervoor zorgen dat de belangrijke informatie minder goed blijft hangen.

 

 

Bronnen

Gruber, M. J., Valji, A., & Ranganath, C. (2019). Curiosity and learning: A neuroscientific perspective. In K.A. Renninger & S.E. Hidi (Eds), The Cambridge Handbook of Motivation and Learning (pp. 397-417). Cambridge: Cambridge University Press.

Kang, M. J., Hsu, M., Krajbich, I. M., Loewenstein, G., McClure, S. M., Wang, J. T. Y., & Camerer, C. F. (2009). The wick in the candle of learning: Epistemic curiosity activates reward circuitry and enhances memory. Psychological Science, 20(8), 963–973.

Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. Psychological Bulletin, 116(1), 75–98.

Pluck, G., & Johnson, H. L. (2011). Stimulating curiosity to enhance learning. Education Science and Psychology, 2(19). Te downloaden via de website van White Rose Research Online.

Van der Vorst, R. (2007). Nieuwsgierigheid: Hoe wij elke dag worden verleid. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Lamnina, M., & Chase, C. C. (2019). Developing a thirst for knowledge: How uncertainty in the classroom influences curiosity, affect, learning, and transfer. Contemporary Educational Psychology, 59, 101785.