Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Vraag je regelmatig af: waarom?

Leren gaat over mensen. Het gaat om nadoen, samenwerken, fouten maken, gesprekken voeren, met elkaar lachen en soms ook huilen. Leren gebeurt altijd, overal en in veel vormen.

Toch hebben we een redelijk uniform onderwijssysteem, dat, even gechargeerd, weinig motiverend en behoorlijk prestatiegericht is. Daarom zetten critici al heel lang vraagtekens bij dit onderwijssysteem:

  • Moeten we een emmertje vullen met kennis of moeten we een vlam ontsteken bij jongeren?
  • Is een goede maatstaf van een opleiding de hoeveelheid kennis waarmee studenten de school verlaten?
  • Hoe komen studenten het best tot leren?
  • Hebben we een oefenruimte of repetitiehok?
  • Waarom doen we wat we doen?

In het onderwijs moeten voortdurend keuzes worden gemaakt over waar wel en geen tijd aan wordt besteed. Op het moment dat je als docent die keuzemogelijkheden uit het oog verliest en dingen gaat doen ‘omdat je het altijd al zo doet’, of omdat ‘je denkt dat het moet’, doe je jezelf en je studenten tekort.

Blijf jezelf en je collega’s daarom continu bevragen over waarom, wat en hoe je studenten laat leren. Alleen op die manier ontstaat er krachtig onderwijs dat voorbereidt op een goed leven.

 

 

Bronnen

Drummen, S. (2019). Catharsia: Het anti-mayonaise-boek ter voorkoming en bestrijding van educatieve alzheimer. Roermond: SOML.

Bransen, J. (2019). Gevormd of vervormd? Leusden: ISVW Uitgevers.

Boonstra, C., Bierbrauwer, C., Carstens, N., & De Graaf Bierbrauwer, C. (2020). Het Onderwijsvragenboek. Amsterdam: Amsterdam University Press.