Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Studenten moeten niet zwemmen

Zwemmen is heel gezond, maar verdrinken niet. Vanuit het idee dat studenten urgentie moeten ervaren of nieuwsgierig moeten worden, lijkt regelmatig de keuze te worden gemaakt om studenten zelfstandig met vraagstukken aan de slag te laten gaan. Hierbij worden dan keuzes gemaakt, zoals het bieden van minimale sturing of zo min mogelijk vragen beantwoorden.

Het is een didactische aanpak die kan zorgen voor constructieve frictie wanneer studenten zich op een prettige manier voelen uitgedaagd en dat werkt motiverend. Regelmatig zorgt het echter voor destructieve frictie, waarbij studenten het gevoel krijgen dat ze te weinig worden ondersteund, waardoor ze gedemotiveerd raken.

De nuance zit in het feit dat niet alle studenten erbij gebaat zijn om in het diepe te worden gegooid zonder duidelijke ondersteuning. Dat is afhankelijk van hun aanwezige voorkennis. Voor de een werkt het dus stimulerend, terwijl het voor de ander frustrerend werkt. Daag studenten dus uit door bijvoorbeeld verschillende keuzes te geven, maar laat niet iedereen uit principe meteen in het diepste bad zwemmen.