Sluit met de uitleg aan bij de leefwereld van de leerlingen, daardoor wordt het voor hen concreter en nuttiger. 

Laat zien dat een taak nuttig is door deze in een authentieke context te plaatsen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door deze te koppelen aan de alledaagse leefwereld van de leerlingen en hen duidelijk te maken, wanneer ze deze taak toepassen. Door deze koppeling worden abstracte dingen duidelijker (zie leerstrategie concrete voorbeelden) en zien de leerlingen het nut er meer van in. Wanneer leerlingen het nut ervan inzien, kunnen leerlingen iets beter onthouden. Dit wordt ook wel authentiek of betekenisvol leren genoemd. Zie ook leren en vaardigheden zijn contextgebonden.

Ook vergroot het aansluiten bij de leefwereld van leerlingen de intrinsieke motivatie. Leerlingen worden oprecht geïnteresseerd in het onderwerp en zullen er hierdoor meer tijd aan besteden. Dit maakt dat leerlingen het onderwerp vervolgens beter begrijpen, wat gunstig is voor de uiteindelijke prestaties.

Bronnen

Kirschner, P. A., Claessens, L. & Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van reuzen: Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Valerio, K. M. (2012). Intrinsic motivation in the classroom. Journal of Student Engagement, 2(1), 30-35.

Weinstein, Y., Sumeracki, M., & Caviglioli, O. (2018). Undertanding how we learn: a visual guide. New York, Verenigde Staten: Routledge.

error: Content is protected !!