Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Leer studenten hoe leren werkt

De meest gebruikte leerstrategieën door studenten zijn op de lange termijn minder effectief dan leerstrategieën die beter aansluiten bij hoe het brein leert. Herlezen, markeren, samenvatten en stampen worden het meest gebruikt, retrieval practice (het oefenen van herinneren), en spaced practice (gefaseerd leren) zijn het meest effectief op de lange termijn. De meest gebruikte strategieën zijn zo populair omdat ze relatief weinig moeite kosten; als een goed cijfer halen je enige doel is, werken ze op de korte termijn bovendien best prima. Zo blijven studenten stampen en vergeten (dit zie je duidelijk in de vergeetcurve). Aangezien studenten niet goed op de hoogte zijn van de werking van het brein bij leren, blijven ze de verkeerde leerstrategieën inzetten. Leg studenten daarom uit hoe leren werkt en breng hen op de hoogte van effectieve leerstrategieën. Dat verhoogt de leerprestaties.

Wanneer studenten leren, veranderen de verbindingen tussen hersencellen. Deze zogeheten neuroplasticiteit zorgt ervoor dat het langetermijngeheugen kan ‘herstructureren’ en nieuwe informatie en vaardigheden kan opslaan. Gefaseerd leren en retrieval practice helpen bij het opslaan van nieuwe informatie: het terughalen van informatie uit het langetermijngeheugen naar het kortetermijn- of werkgeheugen. Wanneer verbindingen lang niet meer gebruikt worden, zullen die verbindingen verzwakken en zal de opgeslagen informatie vergeten raken. Een belangrijk principe dat je studenten mee kunt geven is dat leren een werkwoord is. Het is nodig om geleerde stof actief bij te houden met leerstrategieën, zoals gefaseerd leren en het oefenen van ­herinneren.

 

Hoe kun je studenten leren hoe leren werkt?

  1. Leg uit hoe het geheugen werkt

Leg studenten uit hoe het brein en het geheugen globaal werken en hoe ze hier rekening mee kunnen houden tijdens het leren. Er bestaan verschillende korte video’s waarin het brein in relatie tot leren wordt uitgelegd (zoekwoorden: brein + leren). Koppel deze informatie aan het leerproces: hoe kun ze het toepassen op datgene wat ze nu aan het leren zijn?

 

  1. Laat studenten ervaren hoe leren werkt

Laat studenten ervaren hoe leren werkt door kleine praktische experimenten in de les. Het voorbeeld dat eerder genoemd is om kort een willekeurige getallenreeks te tonen, zoals 135869271385, en hen vervolgens te vragen deze te her­halen – iets dat vrijwel nooit lukt. Vervolgens laat je weer een aantal seconden een andere reeks getallen zien die gemakkelijker te segmenteren is in betekenisvolle getallen, zoals 193919452021. Studenten kunnen dit veel beter weer ophalen, omdat de jaartallen waarschijnlijk al vaak voorbij zijn gekomen in hun leven oftewel herhaald zijn.

 

  1. Power ticket

Laat studenten een power ticket invullen: een schema waarin zij van de afgelopen weken per les drie begrippen of concepten invullen die tijdens die les aan bod zijn gekomen (Zie het Figuur) Studenten zullen over het algemeen merken dat dit steeds moeilijker wordt naarmate de lessen langer geleden hebben plaatsgevonden. Bespreek daarna met elkaar wie wat en waar heeft ingevuld. Wellicht weten veel studenten bepaalde begrippen of concepten juist nog goed omdat hier daarna vaker bij is stilgestaan. Koppel dit vervolgens aan de vergeetcurve om zo inzichtelijk te maken hoe informatie wordt vergeten en waarom herhaling dus belangrijk is.

 

 

Bronnen

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving Students’ Learning with Effective Learning Techniques: Promising Directions from Cognitive and Educational Psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4–58.

Roediger III, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. Psychological Science, 17, 249–255.

Hattie, J., Biggs, J., & Purdie, N. (1996). Effects of learning skills interventions on student learning: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66(2), 99–136.

Kandel, E. R. (2001). The molecular biology of memory storage: A dialogue between genes and synapses. Science, 294(5544), 1030–1038.

Burke, S. N., & Barnes, C. A. (2006). Neural plasticity in the ageing brain. Nature Reviews Neuro­science, 7(1), 30–40.