Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Help studenten bij het plan­proces

Studenten krijgen bij hun studie uiteenlopende taken op zich afgevuurd vanuit veel verschillende informatiebronnen, zoals via de mail, roosters en lessen. Daarnaast is de studententijd de periode waar de meeste jongeren voor het eerst volledig zelfstandig een balans moeten zien te vinden tussen hun studietaken, bijbaantjes, sociaal leven, hobby’s, sporten en vitaliteit. Dat zijn veel ­balletjes om hoog te houden. Het is daarom niet gek dat een op de drie studenten moeite heeft met timemanagement en plannen. Dit verklaart deels de toename in stress op veel onderwijsinstellingen. Meer dan de helft van de studenten ervaart stressklachten. Studenten hebben nog volop ondersteuning nodig bij het planproces en vooral bij taken die hun zijn opgelegd door anderen.

Het planproces kun je opdelen in drie verschillende onderdelen: verzamelen, organiseren en plannen. Allereerst is het van belang dat studenten hun taken verzamelen en opslaan in een ‘extern geheugen’, zoals een to do-list op papier of een digitaal medium. Het werkgeheugen kan namelijk maar ongeveer maximaal zeven taken gelijktijdig verwerken. Nadat de taken zijn verzameld moeten ze georganiseerd, geprioriteerd en soms opgedeeld worden. Welke taken horen bij elkaar, welke taken moeten eerst en hoe kunnen ze grote taken opdelen in behapbare subtaken die gepland kunnen worden? Pas wanneer de eerste twee stappen zijn doorlopen, kunnen studenten een logische tijdsplanning maken, en hun taken en subtaken met deadlines in de agenda zetten.

 

Hoe kun je helpen bij het planproces?

  1. Leer studenten een to do-list maken

Een agenda gebruik je om dingen in te plannen. Maar wát plan je nu precies in? Vaak zetten studenten meteen dingen in de agenda, zonder eerst een overzicht te maken van wat er allemaal moet gebeuren. Door een to do-list te maken krijgen ze inzicht in wat er allemaal gedaan moet worden en hoe ze  dit praktischer kunnen inplannen. Help als studieloopbaanbegeleider (mentor) bijvoorbeeld in het eerste jaar door met je groep consequent een to do-list te maken.

 

  1. Leer studenten over de pomodorotechniek

Een goede methode om taken op te delen is time boxen, oftewel de pomodorotechniek, vernoemd naar een Italiaanse kookwekker in de vorm van een tomaat (pomodoro). Je verdeelt grote taken in haalbare subtaken die je ongeveer evenveel tijd kosten. Vervolgens zet je je wekker erbij om te kijken hoe lang het daadwerkelijk duurt om de taak uit te voeren. Op die manier verbeteren studenten hun inschattingsvermogen. Vaak hebben ze last van de planning fallacy, een overoptimistische inschatting van hoeveel tijd taken kosten. Vertel studenten over deze techniek en laat hen ermee oefenen.

 

  1. Leer studenten de Eisenhower-matrix te gebruiken

Een goede methode om in te zien welke taken eerst gedaan moeten worden, is de Eisenhower-matrix. Dit is een matrix waarin taken verdeeld worden op basis van hoeveel haast ze hebben en hoe belangrijk ze zijn. Dit levert vier kwadranten op (zie het onderste Figuur) die studenten helpen om te voorkomen dat ze aan de slag gaan met taken die urgent aanvoelen, maar eigenlijk onbelangrijk zijn.

 

 

Bronnen

Universiteit van Amsterdam & Hogeschool van Amsterdam. (2015). Stoplichten: Studenten­gezondheidstest UvA en HvA studenten. Te downloaden via de website van studentengezond
heidstests.nl onder het kopje resultaten/onderzoekresultaten.

Sierhuis, D. (2019). Stressfactoren onder studenten. Amsterdam: ASVA.

Van Huisseling, A., Keiman, D., Van Liere, N., Mourisse, L., Ohlenforst, T., Pleijers, D., & ­Vennes, A. (2018). Welzijn onder studenten: Radboud Cares. Radboud University. Te down­loaden van de website scienceguide.nl via het artikel Nijmeegse studenten maken actieplan voor studentenwelzijn.

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63(2), 81–97.

Buehler, R., Griffin, D., & Ross, M. (1994). Exploring the ‘planning fallacy’: Why people underestimate their task completion times. Journal of Personality and Social Psychology, 67(3), 366–381.