Feedback is essentieel om van te kunnen leren. Zorg dus dat het effectief gegeven wordt.

Effectieve feedback voldoet aan de volgende 5 criteria (zie video):

 • De feedback is gericht op de taak, niet de persoon
 • De feedback is duidelijk en concreet
 • De feedback is behapbaar
 • De feedback is eenvoudig (maar niet te simpel)
 • De feedback is objectief (bij voorkeur geschreven)

Verder komt uit onderzoek naar voren dat effectieve feedback:

 • Handvatten biedt
  Effectieve feedback gaat over de relatie tussen de tot dan toe geleverde prestatie en de gewenste prestatie (kloof). Het dient om handvatten te bieden om verder te kunnen komen (zie afbeelding).
 • Snel volgt
  Als een leerling 2-3 weken op een toetsuitslag moet wachten, is het voor hem of haar lastig om een verband te leggen dus het (leer)gedrag en het daaruit voortkomende cijfer. Zo kunnen er verkeerde associaties ontstaan en is de feedback op het leren niet meer effectief.
 • Aansluit bij de leerlingen
  Feedback heeft alleen zin als de leerling deze begrijpt en er wat mee kan. Feedback heeft een averechts effect als het verkeerd wordt begrepen (zie blauwe schema).
 • Nodig moet zijn
  Als leerlingen te vroeg feedback krijgen, leren zij te weinig en worden zij juist minder zelfverzekerd. Daarom is het soms juist nuttig om je feedback uit te stellen (zie decision tree). Zo voorkom je dat ze erop gaan leunen.

Bronnen

https://www.vernieuwenderwijs.nl/feedback-in-de-klas/

http://toetsrevolutie.nl/?p=490

https://improvingteaching.co.uk/2017/10/22/the-evidence-on-feedback-a-decision-tree/

Bekkering, H., & van der Helden, J. (2015). De lerende mens. Meppel, Nederland: Boom Uitgevers.

Sluijsmans, D., & Segers, M. (2018). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur
in het hoger onderwijs. Culemborg, Nederland: Uitgeverij Phronese

Uit Toetsrevolutie (2018). Klik om te vergroten.
Klik om te vergroten.
Klik om te vergroten.
error: Content is protected !!