Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Check of iedereen het begrijpt

Iedere student heeft andere voorkennis en studenten halen niet altijd hetzelfde uit de leerstof als wat jij beoogd had. Het is daarom belangrijk om regelmatig te checken of studenten de leerstof begrijpen. Checken wat studenten weten is bovendien een goede manier om hen te activeren. Met de informatie die je uit checks haalt, kun je beslissen hoe je je les voortzet. Ga je verder met het volgende onderwerp, of juist met een verdiepende activerende werkvorm? Moet je de leerstof misschien nog op een andere manier uitleggen, of is het beter om te differentiëren? Door op deze manier te werken, kun je goed ­checken of studenten in de buurt komen van mastery learning: het goed beheersen van de leerstof.

Je kunt op verschillende manieren checken of studenten de leerstof begrijpen. Het is daarbij van belang dat alle studenten tegelijkertijd geactiveerd worden en een reactie geven. Je kunt studenten die hun hand opsteken eigenlijk beter niet de beurt geven, want op basis van het antwoord van één student kun je geen conclusies trekken over de meerderheid. Daarnaast krijg je een selectiebias; een vertekend beeld doordat alleen degenen die het antwoord weten hun hand opsteken. Bovendien wordt zo slechts één student geactiveerd en bovendien degene die het antwoord al weet. Idealiter creëer je een cultuur in de klas waarbij studenten ook aan het woord mogen komen als ze het antwoord nog niet weten.

Laat studenten dus niet hun hand of vinger opsteken, maar geef iedereen de tijd, ruimte en mogelijkheid om na te denken over een antwoord. Verschillende tools (zie hieronder) kun je hiervoor inzetten. De deelname aan deze tools wordt hoger als studenten anoniem kunnen antwoorden. Ook al weet je zo niet welke individuele studenten de stof niet begrijpen, je krijgt wel een betere inschatting van de mate waarin de groep de stof begrijpt.

Je checkt studenten dus niet om hen te beoordelen, maar om informatie te verzamelen over waar ze staan ten opzichte van de leeruitkomst die je wilt bereiken. Zo krijg je meer inzage over hoe je je les het best kunt vervolgen. Een bijkomend voordeel van regelmatige toetsing is dat studenten de stof beter opslaan (hier schreven we ook al eerder over in deze drie tips: één, twee  en drie.

 

Hoe kun je in de les checken of iedereen de leerstof begrijpt?

  1. Geen vingers of handen tenzij er vragen zijn

Laat studenten alleen hun vinger of (digitale) hand opsteken als ze vragen hebben. Vermijd dus dat studenten hun vinger opsteken om jouw vragen te beantwoorden.

 

  1. Wisbordjes

Maak kennis zichtbaar door alle studenten hun antwoord(en) op een (digitaal) wisbordje te laten schrijven. Op die manier kun je in één oogopslag zien wie niet antwoordt, wie het goed heeft en welke veelgemaakte fouten er zijn. Als er een fout is die vaak voorkomt, vraag je één student hoe hij/zij hierop is gekomen. Leg dan uit waarom het niet klopt. Geeft een student geen antwoord, vraag de student dan waarom hij/zij geen antwoord geeft. Gebruik de wis­bordjes niet alleen voor een check, maar ook om de dialoog aan te gaan. Vraag om actieve deelname. Als studenten het antwoord niet weten, kunnen ze een mede­student om hulp vragen of kun je hen antwoorden van andere studenten laten samenvatten. Wisbordjes kun je fysiek aanschaffen, maar ook online zijn er veel mogelijkheden (zoekterm: online wisbordjes of online mini whiteboard).

 

  1. Exit-ticket

Laat studenten aan het einde van de les individueel enkele belangrijke vragen beantwoorden over de leerstof van die les. Die vragen leiden tot herhaling van de geleerde stof; studenten krijgen een spiegel voorgehouden en kunnen de docent tonen in hoeverre ze de leerstof van die les hebben begrepen. Hierbij kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van het 3-2-1-format (zie Figuur 2.9). Ook kun je studenten vragen om op te schrijven wat zij zich het best herinneren uit de les. Gebruik de informatie uit de exit-tickets vervolgens voor de volgende les: herhaal of vul aan waar dat nodig lijkt.

 

 

Bronnen

Wood, R., & Shirazi, S. (2020). A systematic review of audience response systems for teaching and learning in higher education: The student experience. Computers & Education, 153, 103896.